Możesz korzystać z asystenta połączeń w celu nawiązywania połączeń. Zauważ, że reguły wybierania numerów asystenta połączeń mogą ustalać numer, aby zapewnić, że jest on odpowiedni do wybierania numerów z systemu telefonii.

Aby wykonać połączenie:

1.W aplikacji, której używasz, podświetl wybierany numer.

2.Naciśnij klawisze Ctrl+Shift+C (domyślne klawisze skrótu dla tej funkcji).

Jeśli kombinacja klawiszy skrótu jest taka sama jak w używanej aplikacji, wybieranie numeru zostanie nadpisane. Jeśli tak się zdarzy:

Skopiuj numer do schowka, używając klawiszy Ctrl+C.

Kliknij na pulpicie, aby opuścić okno aplikacji, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+C, aby wybrać numer zapisany w schowku.

3.Do numeru zostaną zastosowane reguły wybierania i numer zostanie wybrany.

4.Podczas próby połączenia zostanie wyświetlone wyskakujące okno połączenia.
toaster_outgoing_call

Aby zakończyć próbę połączenia, kliknij ikonę toaster_icon_end_call Zakończ.