Pola tekstowe oraz przyciski w górnej części gadżetu callsHead Połączenia mogą zostać wykorzystane do nawiązania połączenia.

Aby nawiązać połączenie z gadżetu Połączenia:

1. Wpisz numer w polu tekstowym w górnej części gadżetu callsHead Połączenia.
pa_make call

W przypadku połączeń zewnętrznych należy pamiętać o dodaniu prefiksu dla połączeń zewnętrznych używanego przez Twój system telefonii.

Możesz także wpisać nazwę. Jeżeli nazwa ta odpowiada kontaktowi w katalogu Osobistym lub Systemowym, zostanie nawiązane połączenie z głównym telefonem zdefiniowanym dla tego kontaktu.

Możesz także dodać temat lub kod konta do połączenia. Kliknij przycisk Więcej.... Wprowadź wymagane informacje w dodatkowych polach tekstowych. Aby ponownie ukryć pola tekstowe, kliknij przycisk Mniej....
more_or_less

Wprowadzony temat zostanie dodany do szczegółów połączenia. W przypadku połączenia z użytkownikiem wewnętrznym temat zostanie wyświetlony na telefonie lub na ekranie połączenia w aplikacji one-X Portal tego użytkownika.

Wprowadzony kod konta zostanie dołączony przez system telefonii do szczegółów rejestru połączeń po zakończeniu połączenia. W przypadku niektórych użytkowników nawiązanie połączenia zewnętrznego wymaga wprowadzenia poprawnego kodu konta.

2. Po określeniu wszystkich potrzebnych szczegółów kliknij przycisk call_button. Jeśli masz już trwające połączenie, zostanie ono automatycznie wstrzymane.

Postęp połączenia wyświetlany jest na karcie w gadżecie callsHead Połączenia. Jeśli połączenie nie powiedzie się, gadżet wyświetli przyczynę niepowodzenia, jeśli będzie znana.

Gdy wewnętrzny użytkownik nie odbiera połączenia, możesz ustawić oddzwanianie, aby zadzwonił do Ciebie, gdy zakończy bieżące lub następne połączenie.