Aby nawiązać połączenie z katalogu:

1.Za pomocą gadżetu directoryHead Katalog na karcie Strona główna zlokalizuj nazwę, która ma się znaleźć w katalogu.

2.Aby przefiltrować wyświetlone nazwy, rozpocznij wpisywanie nazwy lub numeru w polu tekstowym w górnej części karty. Podczas wprowadzania nazwy niepasujące kontakty z katalogu będą usuwane z wyników.

3. Aby połączyć się z wyświetlanym kontaktem, umieść nad nim kursor. Wyświetlone zostaną ikony katalogu dla dostępnych funkcji.
Directory_Icons

4. Aby nawiązać połączenie z głównym numerem kontaktu, kliknij call ikonę połączenia. Jeżeli wyświetlana jest ikona alt, możesz ją kliknąć, aby zobaczyć alternatywne numery kontaktu. Kliknięcie jednego z tych numerów spowoduje nawiązanie połączenia.

alt Alternatywne numery:
Jeśli jest wyświetlana ta ikona, oznacza to, że kontakt ma alternatywne numery. Możesz kliknąć tę ikonę i wybrać opcje połączenia dostępne dla tych numerów.

Postęp połączenia wyświetlany jest na karcie w gadżecie callsHead Połączenia. Jeśli połączenie nie powiedzie się, gadżet wyświetli przyczynę niepowodzenia, jeśli będzie znana.

Gdy wewnętrzny użytkownik nie odbiera połączenia, możesz ustawić oddzwanianie, aby zadzwonił do Ciebie, gdy zakończy bieżące lub następne połączenie.