Przekierowanie nadzorowane to przekierowanie, podczas którego użytkownik rozmawia (lub próbuje rozmawiać) z numerem docelowym przekierowania przed jego ukończeniem. Początkowe połączenie z celem przekierowania nosi nazwę połączenia konsultacyjnego lub informacyjnego.

Ta metoda przekierowywania połączeń umożliwia potwierdzenie, że numer docelowy jest obecny i chce odebrać połączenie.

Aby wykonać przekierowanie nienadzorowane:

1. Przy użyciu gadżetu callsHead Połączenia na karcie Strona główna wybierz kartę połączenia, które chcesz przekierować. Kliknij przycisk callRetrieve, aby przywrócić wstrzymane połączenie.
mid transfer

2. W polu tekstowym w górnej części gadżetu callsHead Połączenia wpisz numer, pod który chcesz przekierować połączenie, a następnie kliknij przycisk consult_button.

Możesz też zlokalizować kontakt w gadżecie Katalog i po wskazaniu go kursorem myszy kliknąć consult ikonę konsultacji, aby wykonać nadzorowane przekierowanie do głównego numeru wybranego kontaktu.

3. Bieżące połączenie zostanie wstrzymane. Usłyszysz postęp połączenia z numerem docelowym przekierowania. Po odebraniu połączenie to nosi nazwę połączenia informacyjnego lub konsultacyjnego.

Jeżeli odbiorca chce przyjąć przekazanie:
Kliknij kartę conn_onhold wstrzymanego połączenia. Kliknij przycisk kończenia przekazania callCompleteTransfer.

Jeżeli odbiorca nie odbiera lub nie chce przyjąć przekazania:
Kliknij przycisk callDrop, aby zakończyć połączenie informacyjne. Kliknij kartę conn_onhold wstrzymanego połączenia. Kliknij przycisk przywracania wstrzymanego połączenia callRetrieve.

Przełączanie pomiędzy połączeniami:
Za pomocą przycisku callRetrieve na karcie bieżącego wstrzymanego połączenia możesz przełączać się pomiędzy połączeniami. Przekazywanie możesz jednak zakończyć tylko przez wstrzymanie oryginalnego połączenia, a następnie kliknięcie przycisku kończenia przekazywania callCompleteTransfer na jego karcie.

Uwagi

1. Twój administrator systemu może włączyć dla Ciebie Czas powrotu przekazywania. Jeżeli po jego ustawieniu przekazywane połączenie nie zostanie odebrane w określonym czasie, może ono wrócić do Ciebie.

2. Możliwość przekierowania połączenia z numeru zewnętrznego na inny numer zewnętrzny może zostać ograniczona przez administratora systemu.