Możesz zmaksymalizować jeden z gadżetów na karcie Głównej. Po zmaksymalizowaniu gadżetu inne gadżety zostaną automatycznie zminimalizowane na pasku narzędzi u dołu aplikacji one-X Portal.

Dopóki będziesz zalogowany, będzie wyświetlany tylko zmaksymalizowany gadżet. Po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu gadżet nie będzie już zmaksymalizowany.

Aby zmaksymalizować gadżet:

1.Aby zmaksymalizować gadżet, kliknij ikonę show gadget w prawym górnym rogu paska tytułu gadżetu. Aby zmaksymalizować zminimalizowany gadżet, musisz go najpierw przywrócić. Kliknij jego ikonę na pasku narzędzi u dołu ekranu lub ikonę restore na pasku tytułu gadżetu.

Aby przywrócić gadżet:

1.Aby przywrócić gadżet, kliknij ikonę restore na pasku tytułu gadżetu.