Aby wysłać wiadomość błyskawiczną do kontaktu w programie Avaya IP Office Plug-in:

1. Wyszukaj kontakt w Avaya IP Office Plug-in.

2. Kliknij opcję OLinstantmessage Uruchom wiadomość błyskawiczną. Zostanie wyświetlone okno Konwersacja.