Możesz zminimalizować dowolny gadżet wyświetlany na karcie Strona główna, wybierając ikonę icon minimize w prawym górnym rogu gadżetu. Zminimalizowany gadżet zostaje zredukowany do paska tytułu i ikony na pasku narzędzi u dołu okna aplikacji one-X Portal.

Ikony zminimalizowanych gadżetów

calls_toolbar

Gadżet Połączenia
Pamiętaj, że w przypadku nadejścia nowego połączenia przy zminimalizowanym gadżecie połączeń, zostanie on automatycznie przywrócony w celu wyświetlenia szczegółów dzwoniącego.

messages_toolbar

Gadżet Wiadomości
Ta ikona także wskazuje liczbę nieprzeczytanych wiadomości znajdujących się w skrzynce odbiorczej.

logs_toolbar

Gadżet Historia konwersacji
Ta ikona także wskazuje liczbę nieodebranych połączeń znajdujących się w rejestrze połączeń.

directory_toolbar

Gadżet Katalog
Ta ikona pokazuje katalogi zawierające nazwiska oraz powiązane z nimi numery telefonów.

icon world clock

Gadżet Zegar światowy
Ten gadżet wskazuje bieżący czas w różnych strefach czasowych.

agent gadget icon

Gadżet Kontrola kolejek i agentów
Ten gadżet służy do monitorowania kolejek oczekujących połączeń dla poszczególnych grup przechwytujących.

directory_toolbar

Gadżet Planowanie
Ten gadżet służy do wyświetlania zaplanowanych konferencji, na które zostałeś zaproszony, i umożliwia planowanie nowych konferencji.

Aby zminimalizować gadżet:

1.Aby zminimalizować gadżet, kliknij ikonę icon minimize w prawym górnym rogu gadżetu. Aby zminimalizować zmaksymalizowany gadżet, należy go najpierw przywrócić, klikając ikonę restore.

Aby przywrócić gadżet:

1.Aby przywrócić gadżet, kliknij jego ikonę na pasku narzędzi w dolnej części ekranu lub kliknij ikonę restore na pasku tytułowym gadżetu.