Funkcja jednoczesnego przekazywania połączeń na telefony komórkowe powoduje, że połączenia przychodzące będą widoczne równocześnie na numerze wewnętrznym oraz na innym określonym numerze. Opcja korzystania z funkcji jednoczesnego przekazywania połączeń na telefony komórkowe nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników.

options mobile twinning

Włącz jednoczesne przekazywanie połączeń na telefony komórkowe
Wybranie tej opcji włącza funkcję jednoczesnego przekazywania połączeń na telefony komórkowe i powoduje wyświetlenie aktualnie ustawionego numeru jednoczesnego przekazywania połączeń, a także włącza przyciski połączeń jednocześnie przekazanych w gadżecie Połączenia. Przycisków tych można użyć do przekierowywania połączeń jednocześnie przekazanych pomiędzy normalnym numerem wewnętrznym i drugim numerem i odwrotnie.

Numer
Ta opcja umożliwia określenie numeru, pod który połączenia przychodzące będą jednocześnie przekazywane podczas połączenia z normalnym numerem wewnętrznym.