Możesz wyciszyć dźwięk w połączeniu. Gdy połączenie jest wyciszone, Ty słyszysz rozmówców, ale oni nie słyszą ciebie.

Elementy sterujące wyciszaniem telefonu
Program one-X Portal nie odzwierciedla stanu ani użycia przycisku wyciszania na telefonie. Dlatego do wyciszania i wyłączania wyciszania połączeń należy używać albo telefonu, albo programu one-X Portal.

Połączenia zaparkowane
Przywrócenie zaparkowanego połączenia anuluje wszelkie wyciszanie zastosowane przed parkowaniem.

Wstrzymane połączenia
Jeśli wyciszysz połączenie, a następnie je wstrzymasz, jego wznowienie spowoduje anulowanie wyciszenia. Jednak jeśli wyciszysz połączenie, a kto inny je wstrzyma, po anulowaniu wstrzymania wyciszenie nie zostanie anulowane.

Połączenia konferencyjne
Jeśli jesteś organizatorem konferencji, możesz wyciszyć inne osoby w konferencji. Zobacz Wyciszanie uczestnków konferencji.

Aby wyciszyć połączenie:

W gadżecie Połączenia kliknij opcję callMute Wycisz.

Aby wyłączyć wyciszenie połączenia:

W gadżecie Połączenia kliknij opcję callUnmute Wyłącz wyciszenie.