Jeśli jesteś organizatorem konferencji, możesz wyciszyć innych uczestników konferencji, w przeciwnym razie możesz wyciszyć tylko siebie.

Po wyciszeniu uczestnika konferencji wyświetlana jest obok niego ikona wyciszenia userMute.

Należy pamiętać, że funkcje wyciszania opisane w tym rozdziale wykonywane są przez system telefonii. Nie zmieniają one stanu żadnej z funkcji wyciszania dostępnej w poszczególnych telefonach.

Aby wyciszyć samego siebie:

1. Kliknij przycisk callMute Wycisz na karcie konferencji. Twoja ikona zostanie zmieniona, sygnalizując wyciszenie.

Aby wyciszyć innego uczestnika konferencji:

1.W gadżecie Połączenia wskaż kursorem myszy uczestnika, któremu chcesz wyłączyć wyciszenie. Obok niego zostaną wyświetlone ikony dostępnych funkcji.

2.Kliknij opcję userMute Wycisz. Ikony uczestników zmienią się na userMute, aby wskazać, że zostali wyciszeni.

Aby wyłączyć wyciszenie innego użytkownika konferencji:

1.W gadżecie Połączenia wskaż kursorem myszy uczestnika, któremu chcesz wyłączyć wyciszenie. Obok niego zostaną wyświetlone ikony dostępnych funkcji.

2.Kliknij opcję callUnmute Wyłącz wyciszenie.

Aby wyciszyć wszystkich innych uczestników konferencji:

1.W gadżecie Połączenia kliknij opcję callMuteAll Wycisz wszystkich.

Aby wyłączyć wyciszenie wszystkich innych uczestników konferencji:

1.W gadżecie Połączenia kliknij opcję callUnmuteAll Wycisz wszystkich.