Funkcja MyBuddy może przesyłać powiadomienia o zdarzeniach związanych z pocztą głosową i konferencjami, gdy uruchomiony jest klient wiadomości błyskawicznych. Jest ona konfigurowana przy użyciu preferencji programu one-X Portal, zobacz Wiadomości błyskawiczne/status.

Zdarzenia konferencji mają charakter czysto informacyjny. Polecenie @konf stosowane jest jedynie w kontekście pokojów rozmów. Jeśli na przykład inny użytkownik wpisze polecenie @konf w wiadomości błyskawicznej i prześle ją do ciebie, funkcja mybuddy poinformuje cię o otrzymaniu zaproszenia do połączenia konferencyjnego. Jeżeli pełnisz funkcję organizatora konferencji, funkcja mybuddy będzie informować cię o dołączaniu i opuszczaniu konferencji przez innych uczestników.

Zdarzenia poczty głosowej: Możesz odsłuchiwać pozostawione wiadomości głosowe, a także przerywać nagrywanie wiadomości i odbierać połączenia w momencie, gdy osoba dzwoniąca nagrywa wiadomość głosową.

Aby odsłuchać wiadomości głosowe:

1. W oknie konwersacji funkcji mybuddy wpisz polecenie odsłuchaj.

2. Telefon skonfigurowany w aplikacji one-X Portal zacznie dzwonić.

3. Odbierz telefon i odsłuchaj wiadomość głosową.

Jeżeli zdecydujesz się na odebranie połączenia, gdy osoba dzwoniąca pozostawia wiadomość głosową, system nie przekaże wiadomości do skrzynki odbiorczej, a zamiast tego nawiąże połączenie z osobą dzwoniącą.

Aby przejąć połączenie:

1. W oknie konwersacji funkcji mybuddy wpisz polecenie wskaż.

2. Telefon skonfigurowany w aplikacji one-X Portal zacznie dzwonić.

3. Odbierz telefon i odsłuchaj wiadomość głosową.