Istnieje możliwość dodania do katalogu kontaktów z programu Microsoft Outlook. Są one wyświetlane w katalogu osobistym jako grupa o nazwie Outlook.

Tabela odwzorowania zawiera pola kontaktów z programu Outlook i odpowiadające im pola w katalogu wtyczki. Należy jednak pamiętać, że za pomocą wtyczki nie można zaimportować kontaktów z publicznego folderu kontaktów.

Outlook

one-X Portal

Pełna nazwa

Nazwa

Adres e-mail

Adres e-mail — służbowy

Adres e-mail 2

Adres e-mail — prywatny

Adres e-mail 3

Inny adres e-mail

Numer telefonu służbowego

Telefon służbowy

Numer telefonu domowego

Inny telefon

Numer telefonu komórkowego

Telefon komórkowy

Aby dodać kontakty z programu Microsoft Outlook:

Ten proces spowoduje nadpisanie wszystkich istniejących kontaktów w grupie Outlook.

1.W prawym górnym rogu okna Avaya IP Office Plug-in kliknij prawym przyciskiem myszy plugin_set Opcje.

2.Kliknij przycisk Dodaj kontakty programu Outlook.

3.Wybierz kontakty, które chcesz dodać, lub wybierz wszystkie.

4.Kliknij opcję Dodaj.