Korzystając z wtyczki Avaya IP Office Plug-in, można dodawać kontakty z programu Microsoft Outlook do programu one-X Portal. Spowoduje to utworzenie grupy Outlook w gadżecie Katalog.

Możesz zaktualizować lub usunąć kontakt z grupy Outlook, ale nie możesz dodać do grupy nowego kontaktu. Jednak wprowadzone zmiany nie zostaną przesłane do programu Outlook, a wszystkie zmiany zostaną nadpisane podczas następnego dodawania kontaktów z programu Microsoft Outlook.

Aby wyświetlić zaimportowane kontakty:

1.W gadżecie Katalog kliknij opcje Osobiste > Outlook.
outlooktab

Aby zaktualizować szczegóły kontaktu z grupy Outlook:  

1. Kliknij przycisk Edycja edit.

2. W oknie dialogowym Edytuj kontakt zmień lub zaktualizuj szczegóły kontaktu.
OutlookTabEdit

3. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby usunąć kontakt z grupy Outlook:

1. Kliknij przycisk Usuń delete.

2. W oknie dialogowym Potwierdź kliknij przycisk Tak, aby usunąć kontakt z listy.
OutlookTabDel