Możesz aktualizować i usuwać kontakty z grupy Outlook. Nie możesz jednak dodawać kontaktów do grupy Outlook.

Wszystkie zmiany wprowadzone w kontaktach w grupie Outlook zostaną nadpisane podczas następnego dodawania.

Aby wyświetlić zaimportowane kontakty:

1.Wybierz Katalog > Osobisty > Outlook.

Aby zaktualizować szczegóły kontaktu z grupy Outlook:  

1. Kliknij opcję OLupdatecontact Aktualizuj kontakt.

2. W oknie dialogowym Szczegóły kontaktu zmień lub zaktualizuj szczegóły kontaktu.

3. Kliknij opcję Aktualizuj.

Aby usunąć kontakt z grupy Outlook:

1. Kliknij opcję OLdetelecontact Usuń kontakt.

2. W oknie dialogowym Potwierdź kliknij przycisk Tak, aby usunąć kontakt z listy.