Wtyczki Avaya IP Office Plug-in można używać w połączeniu z programem Microsoft Outlook. Gdy zaistnieje potrzeba dołączenia do spotkania zaplanowanego w kalendarzu programu Outlook, można to zrobić, logując się bezpośrednio do portalu one-X Portal, który umożliwia wykonywanie, odbieranie i przekazywanie połączeń. Otwieranie portalu one-X Portal w przeglądarce internetowej nie jest konieczne.

Korzystanie z wtyczki Avaya IP Office Plug-in dla Microsoft Outlook

Wymagania systemowe wtyczki Avaya IP Office Plug-in

Wylogowywanie z Avaya IP Office Plug-in

Korzystanie z funkcji połączeń Avaya IP Office Plug-in

Instalacja Avaya IP Office Plug-in

Konfiguracja Avaya IP Office Plug-in

Korzystanie z funkcji dodatkowych Avaya IP Office Plug-in

Logowanie do Avaya IP Office Plug-in

Nawiązywanie połączeń za pomocą Avaya IP Office Plug-in