Podczas uruchamiania program Outlook umożliwia ustawienie czasu uruchamiania wtyczek innych firm. Jeśli wtyczka przekroczy ten czas, jest automatycznie wyłączana. Przekroczenie czasu jest stosowane bez względu na to, czy wtyczka uruchamiała się poprawnie.

Jeśli tak się stanie, program Outlook wyświetla komunikat ostrzegawczy, że wtyczka została wyłączona. Kliknij opcję Wyświetl wyłączone wtyczki... . Jeśli problematyczną wtyczką jest Avaya IP Office Plug-in, kliknij opcję Zawsze włączaj tę wtyczkę.

Jeśli podejrzewasz, że tak było, ale ostrzeżenie nie zostało wyświetlone, możesz włączyć wtyczkę, korzystając z menu programu Outlook:

Aby włączyć wtyczkę:

1.W programie Outlook wybierz opcje Plik | Opcje. Wybierz opcję Wtyczki. Wtyczka Avaya IP Office Plug-in zostanie wyświetlona na liście Nieaktywne wtyczki do aplikacji.

2.Kliknij przycisk Opcje wtyczki. W menu rozwijanym Zarządzaj wybierz opcję Dodatki COM i kliknij Idź.

3.We wtyczce wybierz opcję Avaya IP Office Plug-in.