Zazwyczaj w przypadku wstrzymania połączenia może przywrócić je tylko ten sam użytkownik. Parkowanie połączenia działa podobnie jak wstrzymywanie. Z tą jednak różnicą, że zaparkowane połączenie może zostać wznowione przez innych użytkowników, jeżeli znają oni numer miejsca zaparkowania lub nazwę użytą do zaparkowania połączenia. one-X Portal oferuje cztery miejsca parkingowe. Możesz skonfigurować, które numery miejsc lub nazwy będą używane przez poszczególne przyciski. Następnie możesz użyć tych przycisków, aby dodać połączenie do określonego miejsca, sprawdzić, kiedy dane połączenie zostało dodane przez dowolnego użytkownika lub wznowić połączenie dodane do tego miejsca.

Połączenie można dodać do kolejki lub je z niej usunąć w wielomiejscowej sieci telefonicznej, takiej jak Mała Sieć Społecznościowa (Small Community Network).

Jeśli na przykład połączenie zostanie dodane do kolejki w miejscu (slocie) 1, użytkownicy w lokalnej sieci telefonicznej i Małej Sieci Społecznościowej (Small Community Network) będą mogli wznowić połączenie (usunąć je z kolejki). System wyświetla połączenie dodane do kolejki w miejscu (slocie) 1 dla dowolnego użytkownika, który jest skonfigurowany w lokalnej sieci telefonicznej lub Małej Sieci Społecznościowej (Small Community Network) i ma to samo miejsce (slot).