Organizator konferencji może zaparkować konferencję. Dowolny uczestnik może wyparkować zaparkowaną konferencję, jednak organizator w dalszym ciągu pozostanie jej właścicielem.

Aby zaparkować połączenie konferencyjne:

1.W gadżecie Połączenia wybierz miejsce parkowania, w którym chcesz zaparkować konferencję.

Aby wyparkować połączenie konferencyjne:

1. W gadżecie Połączenia wybierz miejsce, w którym zaparkowano połączenie, a następnie kliknij przycisk.