Aby użyć funkcji „kliknij, aby wybrać numer”, numer musi być oddzielony od pozostałego tekstu zdania ogranicznikiem w postaci znaku innego niż litera, np. spacja, przecinek, dwukropek, ::,->, - i inne. Oto przykład formatu, który nie może zostać przetworzony w systemie: Numer telefonu9960000671

W systemie nie można przetwarzać numerów telefonów, które zawierają hiperłącze.

Oto przykłady formatów, które mogą zostać przetworzone w systemie:

Numer telefonu 9960000671

Numer telefonu:9960000671

Numer telefonu->9960000671

Numer telefonu-9960000671

Obsługiwane formaty numerów telefonu:

(10) 69445464

06 87 71 23 45

080312345

07700 954 321

(954) 555-1234

800-555-1212

800 555 1212

800.555.1212

1-800-555-1212

800-555-1212-1234

1-(800) 555.1212

+919960000671

(+91) 99960000671