Każdy użytkownik one-X Portal, łącznie z Tobą, posiada aktywny profil zawierający opcję Przejmowanie połączeń. Kiedy opcja ta jest aktywna, inni użytkownicy one-X Portal mogą odbierać Twoje połączenia, gdy widzą, że posiadasz połączenie oczekujące na odebranie. Należy pamiętać, że nie dotyczy to wszystkich połączeń oczekujących na odebranie, na przykład połączeń grup przechwytujących.

Jeżeli użytkownik umożliwił przejmowanie połączeń, ikonie ringing służącej do sygnalizowania połączenia oczekującego towarzyszyć będzie nazwa użytkownika na czerwonym tle.

Aby przejąć połączenie:

1. Czerwone tło wskazuje, że dany kontakt posiada połączenie lub połączenia oczekujące na odebranie oraz aktywował on opcję przejmowania połączeń.
pickup

2. Kliknij nazwisko użytkownika, aby wyświetlić informacje dotyczące oczekujących połączeń.
alert for call pickup 02

3. Kliknij numer, aby przejąć połączenie.