Ta sekcja zawiera krótki przegląd ekranu wtyczki.

plug_in_annotated

Status obecności
Wyświetlenie statusu obecności. Wskaż elementy, aby uzyskać więcej informacji, i kliknij, aby je zmienić. Zobacz Informacje o statusie obecności.

plugin_set Ikona konfiguracji
Dostęp do wielu zadań. Zobacz Ustawienia, Profile, Wylogowanie i Synchronizacja z kontaktami programu Outlook.

Ikony paska narzędzi

plug_in_icon_search Szukaj
Przeszukiwanie katalogów w celu znalezienia nazwy lub numeru pasującego do nazwy lub numeru wprowadzonego w sąsiednim polu.

plug_in_icon_more Więcej
Dodanie do połączenia informacji, takich jak temat lub kod konta.

plug_in_icon_call Połączenie
Nazwa lub numer połączenia wprowadzony w sąsiednim polu.

webconficon Współpraca przez sieć
Otwarcie okna przeglądarki i utworzenie konferencji współpracy przez sieć.

plug_in_icon_dial_pad Klawiatura wybierania numeru
Wyświetlenie klawiatury wybierania numeru i umożliwienie nawiązania połączenia.

Ikony kart
Dolna część wtyczki składa się z wielu kart.

plug_in_icon_directory Katalogi
Wyświetlenie różnych katalogów. Selektor u góry karty umożliwia wybór katalogu do wyświetlenia.

plug_in_icon_chat Czat/wiadomości błyskawiczne
Wyświetlenie sesji wiadomości błyskawicznych.

plug_in_icon_voicemail Poczta głosowa
Wyświetlenie wiadomości poczty głosowej i sterowanie ich odtwarzaniem. Jeśli są nowe wiadomości, na ikonie jest wyświetlana czerwona kropka.

plug_in_icon_call_log Rejestr połączeń
Wyświetlanie rejestru połączeń. Selektor u góry karty umożliwia wybór typu połączeń do wyświetlania.

plug_in_icon_scheduled Konferencje
Wyświetlanie konferencji, na które masz zaproszenie lub których jesteś organizatorem.

plug_in_icon_calls Połączenie
Wyświetlanie szczegółów bieżącego połączenia lub połączeń.