W konferencji ad hoc użytkownik dzwoni do poszczególnych uczestników, a następnie ustawia połączenie w trybie konferencyjnym. Inicjator konferencji ad hoc jest jej organizatorem.

Aby rozpocząć konferencję ad hoc:

1.Jeśli istnieje nawiązane połączenie:

Wstrzymaj połączenie, klikając ikonę plug_in_icon_hold i nawiąż drugie połączenie. Gdy zostanie odebrane, kliknij ikonę plug_in_icon_conference_call.

W przypadku połączenia przychodzącego kliknij ikonę plug_in_icon_answer, aby je zaakceptować. Bieżące połączenie zostanie automatycznie wstrzymane. Kliknij ikonę plug_in_icon_conference_call, aby utworzyć z połączeń konferencję.

2.Konferencja rozpocznie się i zostanie wyświetlona na karcie szczegółów połączenia.
plug_in_adhoc_conference

3.Ponieważ konferencja została rozpoczęta przez ciebie, jesteś jej organizatorem, co widać na ikonie plug_in_icon_conf_host. Jako organizator możesz usuwać, wyciszać i wyłączać wyciszenie innych uczestników konferencji za pomocą ikon znajdujących obok szczegółowych informacji o nich.

Aby odłączyć się z konferencji:

1.Kliknij ikonę plug_in_icon_ignore znajdującą się obok Twojej nazwy na liście uczestników konferencji. Spowoduje to usunięcie cię z konferencji.

Elementy sterujące dla organizatora konferencji plug_in_icon_conf_host

Jeśli jesteś organizatorem konferencji, możesz używać dodatkowych funkcji, takich jak poniżej.

Aby usunąć inną osobę z konferencji:

1.Kliknij ikonę plug_in_icon_ignore znajdującą się obok nazwy uczestnika konferencji, którego chcesz usunąć. Zostanie on usunięty, a jego ikona zmieni się na plug_in_icon_conf_dropped.

Aby zakończyć całą konferencję:

1.Kliknij ikonę plug_in_icon_ignore u dołu ekranu konferencji.

Aby wyciszyć/wyłączyć wyciszenie innego uczestnika konferencji:

1.Kliknij ikonę plug_in_icon_mute lub plug_in_icon_unmute obok nazwy uczestnika konferencji, dla którego chcesz włączyć/wyłączyć wyciszenie. Ikona wyciszonego uczestnika wygląda tak: plug_in_icon_conf_muted.

Aby włączyć/wyłączyć wyciszenie wszystkich uczestników konferencji:

1.Kliknij ikonę plug_in_icon_mute lub plug_in_icon_unmute u dołu ekranu konferencji. Ikona wyciszonego uczestnika wygląda tak: plug_in_icon_conf_muted.