Avaya IP Office Plug-in Rejestr połączeń wyświetla i dzieli wpisy na kategorie w oparciu o rodzaj połączenia: Wszystkie, Przychodzące, Wychodzące i Nieodebrane. W rejestrze połączeń możesz:

Wyświetlić rejestr połączeń:

1.Kliknij ikonę plug_in_icon_call_log na karcie Rejestr połączeń. Zostanie wyświetlony rejestr połączeń.
plug_in_call_log

2.Rejestr połączeń jest podzielony na kilka kart podrzędnych zawierających różne typy połączeń, a każdy typ jest reprezentowany przez inną ikonę:

Wszystkie
Na tej karcie są wyświetlane wszystkie Twoje połączenia: wykonane, odebrane i nieodebrane.

plug_in_icon_incoming_call Przychodzące
Na tej karcie są wyświetlane połączenia odebrane.

plug_in_icon_outgoing_call Wychodzące
Na tej karcie są wyświetlane połączenia wykonane.

plug_in_icon_outgoing_call Nieodebrane
Na tej karcie są wyświetlane połączenia nieodebrane.

Wyczyścić rejestr połączeń:

1.Kliknij przycisk Wyczyść rejestr.

Dodać połączenie do kontaktów osobistych:

1.Kliknij ikonę plug_in_icon_add_personal_contact obok szczegółów połączenia.

2.Zostanie wyświetlony formularz szczegółów kontaktu wypełniony danymi z rejestru połączeń.

3.Uzupełnij szczegóły i kliknij przycisk Dodaj.

Nawiązać połączenie z rejestru połączeń:

1.Kliknij nazwę lub numer wyświetlony w rejestrze połączeń.