Kliknięcie ikony plug_in_icon_details Szczegóły lub OLupdatecontact Edytuj spowoduje wyświetlenie szczegółów kontaktu. Szczegóły zawierają między innymi informacje, który numer telefonu ma być używany jako podstawowy numer kontaktu i do których grup w katalogu osobistym kontakt ma należeć.

158