Do zmiany hasła użytkownika IP Office można użyć wtyczki. Jest to hasło, za pomocą którego logujesz się do wtyczki, programu one-X Portal i innych aplikacji IP Office.

Aby zmienić hasło:

1.Albo:

Na ekranie logowania kliknij łącze Zmień hasło. Ta metoda umożliwia zmianę hasła bez logowania się i określania użytkownika, który zmienił hasło.

Kliknij plugin_set i wybierz opcję Ustawienia. W panelu nawigacyjnym wybierz opcję Użytkownik. Ta metoda umożliwia zmianę hasła zalogowanego użytkownika.

2.Kliknij przycisk Zmień hasło.

3.Wprowadź swoje bieżące hasło, nowe hasło, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

Hasło musi spełniać reguły złożoności ustawione przez administratora systemu. Aby przejrzeć te reguły, kliknij łącze Reguły złożoności hasła.

4.Kliknij przycisk OK.