Informacje o statusie wyświetlane są na podstawie kontaktów w katalogu. Możesz również wyświetlić status telefoniczny użytkowników w katalogu.

Status użytkownika

Status użytkownika wskazuje Twój bieżący status w interfejsie one-X Portal. Status ten widoczny jest w interfejsie one-X Portal. Status zmienia się podczas używania telefonu, logowania i wylogowywania. Ikony te są podobne do ikon pokazywanych w gadżecie Katalog dla innych użytkowników.

Ikona statusu

Opis

online1

Ta ikona wskazuje Twoją dostępność przy telefonie stacjonarnym oraz dla czatu.

offline_loggedout

Ta ikona wskazuje Twoją dostępność przy telefonie stacjonarnym, ale nie dla czatu. Nie możesz otrzymywać wiadomości błyskawicznych od innych użytkowników one-X Portal.

impresence

Ta ikona wskazuje, że jesteś wylogowany z telefonu stacjonarnego, ale zalogowany w systemie wiadomości błyskawicznych.

Status telefoniczny

Status telefoniczny powiązany jest z numerem wewnętrznym w systemie telefonii.

Ikona statusu

Status

Opis

available

Dostępny

Status ten wskazuje dostępność i możliwość przyjmowania połączeń.

busy

Zajęty

Status ten wskazuje trwające połączenie.

DND

Nie przeszkadzać

Status ten wskazuje, że w systemie telefonicznym aktywowano opcję Nie przeszkadzać. Połączenia przychodzące do Ciebie będą przekierowywane do poczty głosowej, jeżeli jest ona dostępna. W przeciwnym razie dzwoniący usłyszy ton zajętości. Wyjątkiem są połączenia z numerów, które zostały dodane do listy Wyjątki dla statusu „Nie przeszkadzać”.

logout1

Wylogowany

Status ten wskazuje, że nie jesteś zalogowany do numeru wewnętrznego w systemie telefonicznym. Połączenia przychodzące do Ciebie będą przekierowywane do poczty głosowej, jeżeli jest ona dostępna. W przeciwnym razie dzwoniący usłyszy ton zajętości. Nie możesz także wykonywać połączeń. Jednak wciąż możesz używać aplikacji one-X Portal do zmiany ustawień konfiguracji.

onhook_ringing

Dzwoni

Ten status wskazuje, że telefon dzwoni i posiadasz oczekujące połączenie przychodzące.

unknown

Nieznany

Ten status wskazuje, że Twój status w systemie telefonicznym jest nieznany. Status nie może zostać określony, ponieważ numer telefonu nie jest numerem wewnętrznym w systemie telefonii.

Status wiadomości błyskawicznej

Status wiadomości błyskawicznej wskazuje status wpisu w katalogu.

Ikona statusu

Status

Opis

imonline

Dostępny/Podłączony

Status ten wskazuje, że jesteś zalogowany do serwera wiadomości błyskawicznych i dostępny dla czatu.

imdnd

Nie przeszkadzać

Status wskazuje, że aktywowano opcję Nie przeszkadzać dla wiadomości błyskawicznych.

imoffline

Niepodłączony

Status ten wskazuje, że nie jesteś zalogowany do serwera. Wciąż jednak możesz korzystać z aplikacji one-X Portal. Jeżeli wybierzesz opcję Niepodłączony, inni użytkownicy aplikacji one-X Portal nie będą mogli wysyłać do Ciebie wiadomości błyskawicznych za pomocą aplikacji one-X Portal.

imaway

Z dala od urządzenia

Status wskazuje, że jesteś zalogowany do serwera wiadomości błyskawicznych, ale nie ma Cię obecnie przy biurku.

imunknown

Nieznany

Ten status wskazuje, że Twój status dla wiadomości błyskawicznych jest nieznany.