Jeżeli przed przekierowaniem połączenia prowadzisz rozmowę z drugim uczestnikiem, przekierowanie to nosi nazwę przekierowania nadzorowanego. Twoja pierwsza rozmowa z kontaktem nosi nazwę połączenia konsultacyjnego lub informacyjnego.

Przy przekierowaniu nadzorowanym możesz potwierdzić, że preferowany odbiorca jest dostępny i chce przyjąć połączenie.

Aby wykonać przekierowanie nadzorowane:

1.Odbierz połączenie przychodzące.

2.Kliknij opcję plug_in_icon_consult Konsultuj.

3.Użyj wyświetlonego formularza, aby wprowadzić nazwę lub numer telefonu, na który chcesz przekierować połączenie.

4.Po wybraniu szukanego kontaktu lub wprowadzeniu numeru kliknij przycisk transferOL Idź. Na czas konsultacji z inną osobą bieżące połączenie zostanie wstrzymane przez system.

Jeśli inna osoba odbierze rozmowę i zaakceptuje przekazywanie, kliknij opcję plug_in_icon_complete_transfer Zakończ przekazywanie.

Jeśli inna osoba nie odbiera lub nie chce zaakceptować przekierowania, kliknij plug_in_icon_ignore Zakończ. Następnie kliknij OLcall, aby wyłączyć wstrzymanie poprzedniego połączenia.