Kliknij ikonę outlook_messages_tab_icon , aby wyświetlić wiadomości poczty głosowej ze swojej skrzynki. Jeśli są nowe wiadomości, na ikonie jest wyświetlana czerwona kropka. Na karcie możesz sortować wiadomości, a także zarządzać nimi i je odtwarzać.

162

Aby odtworzyć wiadomość:

1.Wybierz wiadomość, którą chcesz odtworzyć.

2.Kliknij ikonę outlook_playback_icon, aby rozpocząć odtwarzanie wiadomości. Możesz użyć innych ikon do sterowania odtwarzaniem.

Opcja Odtwarzaj na głośnikach komputera określa, czy wiadomość ma być odtwarzana w telefonie, czy na komputerze. W ustawieniach profilu możesz ustawić wartość domyślną tej opcji.

Aby usunąć wiadomość:

1.Wybierz wiadomość, którą chcesz usunąć.

2.Kliknij przycisk Usuń.

Aby oddzwonić do osoby dzwoniącej:

1.Kliknij nazwę osoby dzwoniącej.

Aby dodać do kontaktów:

1.Kliknij ikonę outlook_add_contact. Na podstawie informacji w wiadomości zostanie utworzony nowy kontakt.

2.Uzupełnij dane i kliknij przycisk Aktualizuj.