Pasek tytułowy w prawym górnym rogu ekranu pokazuje Twój bieżący status i pozwala uzyskać dostęp do szeregu funkcji.

pa_status_line_annotated

Elementy na pasku tytułowym przedstawiają:

online1 Twój status
Te ikony wskazują Twój bieżący status w interfejsie one-X Portal. Status zmienia się podczas używania telefonu, logowania i wylogowywania. Ikony te są podobne do ikon pokazywanych w gadżecie Katalog dla innych użytkowników. Istnieją dwa rodzaje statusu:

Status telefonu: Ten status jest związany ze statusem telefonu.

Status XMPP: Ten status obecności jest związany ze statusem wiadomości błyskawicznych (IM).

pa_status_line_profile Twój profil
Twój aktywny profil. Profile umożliwiają prekonfigurację zestawów ustawień dla połączeń telefonicznych, a następnie zastosowanie ich w dowolnej chwili poprzez wybór aktywnego profilu. Możesz wybrać bieżący profil oraz edytować profile w zakładce Konfiguracja .

pa_status_name Nazwisko i numer
Twoje nazwisko i numer wewnętrzny.

pa_status_status Twój status
Ta lista rozwijana pokazuje bieżący wybrany status. Umożliwia ona zmianę statusu i dodanie komunikatu o statusie widzianym przez innych użytkowników.
custommessage

Status obecności
Możesz wybrać jeden z następujących statusów.

Status

Opis

Dostępny

Jest to normalny status, w którym możesz wykonywać i odbierać połączenia.

Nie przeszkadzać

Przy tym statusie połączenia przychodzące do Ciebie będą przekierowywane do poczty głosowej, jeżeli jest ona dostępna. W przeciwnym razie dzwoniący usłyszy ton zajętości. Wyjątkiem są połączenia z numerów, które zostały dodane do listy Wyjątki dla statusu „Nie przeszkadzać”. Z tym statusem nadal możesz wykonywać połączenia.

Niepodłączony

Możesz wybrać ten status jeżeli chcesz nadal korzystać z aplikacji one-X Portal, ale nie chcesz, by inni użytkownicy one-X Portal mogli wysyłać do Ciebie wiadomości błyskawiczne za pomocą aplikacji one-X Portal.

Status
Możesz wprowadzić komunikat o statusie o długości do 50 znaków. Będzie on wyświetlany innym użytkownikom używającym klientaone-X Portal lub klientów innych firm, gdy będziesz zalogowany. Po wylogowaniu lub jeśli status będzie ustawiony na Niepodłączony, komunikat nie będzie widoczny dla innych użytkowników.

Pomoc
Użyj tego łącza, aby otworzyć pomoc one-X Portal na nowej karcie lub w nowym oknie przeglądarki.

Wyloguj
Użyj tego łącza po zakończeniu korzystania z aplikacji one-X Portal. Spowoduje to powrót do ekranu logowania aplikacji one-X Portal .

Wersja
Numer aktualnie używanej wersji aplikacjione-X Portal.