Niektóre kontakty w katalogach mogą posiadać kilka przypisanych numerów telefonów. Ustawienie Główny telefon dla każdego z tych kontaktów służy do wskazania, który numer powinien być używany przez aplikację one-X Portal podczas wykonywania określonej funkcji.