Rozdział ten zawiera podsumowanie różnych ustawień, stanowiących część profilu użytkownika.

Ustawienia profilu

Przejmowanie połączeń

Przejmowanie połączeń wł./wył.

Mobilność

Domyślny telefon stacjonarny

Przekierowanie połączeń

Jednoczesne przekazywanie połączeń na telefony komórkowe.

Telepracownik.

Poczta głosowa

Poczta głosowa wł./wył.

Oddzwanianie poczty głosowej wł./wył.

Powiadamianie o poczcie głosowej wł./wył.

Odsłuchaj wiadomości za pomocą telefonu/Odsłuchaj wiadomości za pomocą komputera.

Wybierz aktywne powitanie poczty głosowej.