one-X Portal umożliwia tworzenie profili, zawierających zestaw ustawień systemu telefonicznego. Wybierając profil aktywny spośród zapisanych profili, uruchamiasz odpowiadające mu ustawienia systemu telefonii. Dzięki temu możesz w prosty sposób kontrolować, gdzie kierowane są połączenia oraz jak są one traktowane.

Domyślnie dostępne są 3 profile o nazwach Biurowy, Komórkowy i Domowy. Profile te możesz edytować, ale nie możesz ich usunąć. Masz za to możliwość utworzenia 4 kolejnych profili, które będziesz mógł edytować i usuwać. Istnieje również specjalny profil o nazwie Wykryte. Pojawia się on, kiedy bieżące ustawienia Twojego systemu nie odpowiadają żadnemu z zapisanych profili.

Ustawienia profilu

Przejmowanie połączeń

Przejmowanie połączeń wł./wył.

Mobilność

Domyślny telefon stacjonarny

Przekierowanie połączeń

Jednoczesne przekazywanie połączeń na telefony komórkowe.

Telepracownik.

Poczta głosowa

Poczta głosowa wł./wył.

Oddzwanianie poczty głosowej wł./wył.

Powiadamianie o poczcie głosowej wł./wył.

Odsłuchaj wiadomości za pomocą telefonu/Odsłuchaj wiadomości za pomocą komputera.

Wybierz aktywne powitanie poczty głosowej.

Przykład

Za pomocą zestawu profili możesz szybko przełączać się pomiędzy różnymi lokalizacjami przekierowywania połączeń oraz rodzajami otrzymywanych połączeń. Przykładowo, możesz skonfigurować zestaw profili w następujący sposób:

profiles set

Ten użytkownik skonfigurował profile w następujący sposób:

Profil Biurowy został ustawiony tak, by przekazywać połączenia na numer wewnętrzny telefonu stacjonarnego użytkownika. Poczta głosowa jest włączona dla połączeń nieodebranych, włączone jest również przejmowanie połączeń, umożliwiając innym użytkownikom aplikacji one-X Portal odbieranie połączeń użytkownika.

Profil Komórkowy został ustawiony tak, by umożliwić korzystanie z funkcji jednoczesnego przekazywania połączeń na telefony komórkowe, dzięki czemu połączenia przychodzące dzwonią zarówno na numer wewnętrzny telefonu stacjonarnego użytkownika, jak i na inny numer. Poczta głosowa i przejmowanie połączeń są nadal aktywne.

Profil Domowy został ustawiony tak, by przekierowywać połączenia przychodzące na numer zewnętrzny. Poczta głosowa jest włączona, ale przejmowanie połączeń jest wyłączone.

Tworzenie i używanie profili

Korzystanie z profilu Wykryte

Dodawanie nowego profilu

Wybór aktywnego profilu

Konfiguracja profilu

Edycja profilu