Możesz tworzyć profile, które zawierają zestaw ustawień systemu telefonii. Gdy ustawisz profil jako aktywny, jego ustawienia będą stosowane w systemie telefonii. Dzięki temu możesz w prosty sposób kontrolować, gdzie są kierowane połączenia oraz jak są one traktowane.

Domyślnie wyświetlane są 3 profile o nazwach Biurowy, Komórkowy i Domowy. Profile te możesz edytować, ale nie możesz ich usunąć. Masz za to możliwość utworzenia czterech kolejnych profili, które możesz edytować i usuwać. Wyświetlany jest specjalny profil o nazwie Wykryte, gdy bieżące ustawienia systemu telefonii nie odpowiadają żadnemu z zapisanych profili.

Przykład

Za pomocą profili możesz szybko przełączać się pomiędzy różnymi lokalizacjami przekierowywania połączeń oraz rodzajami otrzymywanych połączeń. Przykładowo, możesz skonfigurować zestaw profili w następujący sposób:

Biurowy: Wysyłanie połączeń pod numer wewnętrzny telefonu stacjonarnego. Poczta głosowa jest włączona dla połączeń nieodebranych, włączone jest również przejmowanie połączeń, umożliwiając innym użytkownikom aplikacji one-X Portal odbieranie połączeń użytkownika.

Komórkowy: Umożliwienie korzystania z funkcji jednoczesnego przekazywania połączeń na telefony komórkowe, dzięki czemu połączenia przychodzą zarówno pod numer wewnętrzny telefonu stacjonarnego użytkownika, jak i pod numer telefonu komórkowego. Włączenie poczty głosowej i funkcji przejmowania połączeń.

Domowy: Przekierowywanie połączeń przychodzących na numer zewnętrzny. Wyłączenie poczty głosowej i funkcji przejmowania połączeń.