Odtwarzanie nagranych wiadomości głosowych za pomocą komputera wymaga dodania adresu IP serwera poczty głosowej do listy wyjątków serwera proxy przeglądarki.

Internet Explorer
Wybierz Narzędzia | Opcje internetowe | Połączenia | Ustawienia sieci LAN | Zaawansowane. Wprowadź adres IP serwera poczty głosowej w polu Wyjątki.

Google Chrome
Kliknij ikonę dostosowania i wybierz opcję Ustawienia. Kliknij Pokaz ustawienia zaawansowane, a następnie polecenie Zmień ustawienia serwera proxy. Wybierz Połączenia | Ustawienia sieci LAN | Zaawansowane. Wprowadź adres IP serwera poczty głosowej w polu Wyjątki.

Firefox
Wybierz Narzędzia | Opcje | Sieć | Ustawienia | Ręczna konfiguracja serwerów proxy. Wprowadź adres IP serwera poczty głosowej w polu Nie używaj proxy dla.