Jeżeli system telefoniczny posiada system poczty głosowej Voicemail Pro, dostępna jest funkcja nagrywania połączeń.

Domyślnie dzwoniący usłyszy ostrzeżenie o nagrywaniu połączenia. Jeżeli inni uczestnicy zostaną zaproszeni do nagrywanej rozmowy, na przykład przez rozpoczęcie konferencji, ostrzeżenie zostanie odtworzone ponownie. Twój administrator systemu może wyłączyć ostrzeżenia o nagrywaniu połączenia. Może to jednak być zabronione lub podlegać określonym wymogom prawnym.

Domyślnie nagranie umieszczane jest w skrzynce poczty głosowej. Twój administrator systemu może zmienić skrzynkę, w której umieszczane będą nagrania.

Połączenie będzie nagrywane tak długo, jak długo będziesz brać w nim udział. W przypadku przekierowania połączenia do innego użytkownika lub pod inny numer, nagrywanie zostanie zakończone.

Aby rozpocząć nagrywanie:

1. Przy użyciu gadżetu callsHead Połączenia na karcie Strona główna wybierz kartę dla trwającego połączenia. Jest to karta z ikoną dwóch połączonych słuchawek conn_connected po prawej stronie.
pa calls

2. Aby rozpocząć nagrywanie połączenia, kliknij przycisk nagrywania callRecord po prawej stronie. Jeżeli przycisk jest wyświetlony jako ikona callRecord_disable, nagranie rozmowy jest z jakiegoś powodu niemożliwe.

3. Po rozpoczęciu nagrywania przycisk zmieni się w ikonę callStopRecord. Kliknij tę ikonę, aby zakończyć nagrywanie. Nagrywanie połączeń jest również zatrzymywane automatycznie w przypadku zaparkowania połączenia, przekierowania lub przekształcenia połączenia w konferencję. W przypadku wstrzymania połączenia nagrywanie również zostaje wstrzymane.