Kliknięcie karty plug_in_icon_scheduled wyświetla zaplanowane konferencje. Są to konferencje, na które zostałeś zaproszony, oraz konferencje samodzielnie zaplanowane.

plug_in_conferences_tab

conference_icon_host Konferencja, której jesteś organizatorem

conference_icon_other Konferencja, na którą masz zaproszenie

conference_icon_recurring Konferencja powtarzająca się

Możesz użyć listy rozwijanej u góry okna, aby wybrać, które konferencje są pokazywane:

Nowe
Wyświetlone zostaną przyszłe zaplanowane konferencje.

Odbyte
Zostaną wyświetlone konferencje, które odbyły się w przeszłości. Domyślnie system przechowuje szczegóły konferencji, które odbyły się w ciągu ostatnich 15 dni (wartość ustawiana przez administratora systemu).

Wszystkie
Wyświetlone zostaną zarówno przyszłe konferencje, jak i przeszłe.