Możesz użyć tej wtyczki do planowania konferencji.

Aby zaplanować nową konferencję:

1.Wybierz kartęplug_in_icon_scheduled Konferencje.

2.Kliknij ikonę plug_in_icon_conference_add.

3.W sekcji Uczestnicy wprowadź użytkowników, których chcesz zaprosić na konferencję. Po ich wprowadzeniu w portalu zostaną wyświetlone zgodne wyniki z katalogów; wybierz je, aby zakończyć wprowadzanie. Możesz dodać całą grupę z katalogu osobistego – wystarczy, że wpiszesz jej nazwę.

Aby dodać kontakt zewnętrzny, którego nie ma w katalogu, kliknij ikonę external_invite i wprowadź szczegóły.

Aby znaleźć kontakt w katalogu, kliknij ikonę conference_add_from_directory. Wprowadź nazwę, którą chcesz porównać i wyszukać, a następnie przeszukaj katalogi osobiste i systemowe. Kliknij jedno ze znalezionych dopasowań, aby doodać je do uczestników.

4.Wprowadź Temat określający przyczynę zwołania spotkania.

5.Pola Kod organizatora i Kod uczestnika zostaną automatycznie wypełnione numerem PIN konferencji. W razie potrzeby możesz zmienić te dane.

6.W polu Lokalizacja wprowadź fizyczną lokalizację miejsca spotkania przeprowadzanego równolegle z audiokonferencją.

7.W polu Opis wprowadź dodatkowe informacje o konferencji.

8.Ustaw datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia konferencji.

9.Jeśli chcesz, aby serwer zadzwonił do uczestników i rozpoczął konferencję, wybierz opcję Automatyczne zaproszenie.

10.Jeśli równolegle do audiokonferencji chcesz otworzyć sesję współpracy przez sieć, np. w celu współdzielenia dokumentów, wybierz opcję Konferencja internetowa i wprowadź adres URL sesji.

11.Jeśli konferencja będzie odbywać się regularnie, wybierz opcję Powtarzanie i wprowadź częstość powtarzania konferencji oraz planowany koniec powtarzania.

Wzór powtarzania
W tym polu możesz określić częstość powtarzania konferencji.

Codziennie
Po zaznaczeniu tej opcji aktywne staną się dodatkowe opcje: Każdego dnia lub Każdego dnia roboczego.

Raz w tygodniu
Po zaznaczeniu tej opcji należy określić dzień tygodnia, w którym spotkanie będzie się odbywać.

Raz w miesiącu
Po zaznaczeniu tej opcji należy wybrać dzień miesiąca (datę) oraz liczbę miesięcy, w których spotkanie będzie się odbywać.

Wybierz zakres powtarzania
W tym polu możesz określić datę zakończenia powtarzania konferencji.

11.Jako organizator po zakończeniu konferencji możesz otrzymywać pocztą elektroniczną raport z konferencji. W tym celu zaznacz opcję Wyślij raport e-mailem.

12.Kliknij przycisk Zaplanuj.

13.Kliknij przycisk OK.