Liczba uczestników konferencji w systemie one-X Portal for IP Office może być równa maksymalnej liczbie osób obsługiwanych przez Twój telefon, jednocześnie możliwe jest jednak wyświetlenie 20 uczestników. W przypadku dużych konferencji w dolnej części okna ze szczegółami połączenia wyświetlane są dodatkowe przyciski sterowania umożliwiające przeglądanie uczestników.

Oprócz tego w górnej części okna ze szczegółami połączenia pojawia się pole wyszukiwania. Możesz wykorzystać je do wyszukania strony, na której znajduje się dany uczestnik.