Możesz użyć pola wyszukiwania, aby wyświetlić tylko te konferencje, które spełniają wprowadzone kryteria.

Aby przeszukać konferencje:

1.Na karcie Widok spotkań w polu Przeszukaj widok spotkań wprowadź żądaną frazę i kliknij Szukaj. Na liście wyświetlone zostaną tylko spotkania spełniające wprowadzone kryteria.

2.Aby powrócić do pełnej listy, kliknij przycisk Wyczyść.