Katalog systemowy zawiera grupy przechwytujące skonfigurowane w systemie telefonii (z wyjątkiem tych, które zostały skonfigurowane przez administratora poza systemem). Możesz użyć katalogu systemowego, aby znaleźć konkretną grupę i wyświetlić członków tylko tej grupy.

Aby wyświetlić członków grupy przechwytującej:

1.W gadżecie Katalog wybierz kartę icon system Systemowy.

2.Kliknij ikonę conference_meetings_view_start_conf.

3.Zostanie wyświetlona lista grup, z której możesz wybrać żądaną grupę. Jeśli trzeba, wprowadź nazwę grupy i kliknij icon search all, aby filtrować listę wyświetlonych grup.
system_directory_groups

4.Gdy zostanie wyświetlona żądana grupa, kliknij jej nazwę. Członkowie grupy przechwytującej zostaną wyświetleni w oknie katalogu.

5.Pola wyszukiwania z lewej strony można nadal używać do wyświetlania członków grupy, którzy mają zgodne nazwiska i numery.

Aby wyczyścić filtr grupy przechwytującej:

1.Kliknij ikonę conference_meetings_view_start_conf i wybierz opcję Wszystkie.

2.W katalogu zostaną wyświetleni wszyscy użytkownicy i grupy.