Podczas przeglądania katalogu liczba zawartych w nim kontaktów wyświetlana jest w prawej dolnej części gadżetu katalogu wraz z informacją, które z kontaktów zawarte są na bieżącej stronie.

Każdy katalog posiada opcję przeszukiwania, pomagającą zmniejszyć liczbę trafień, które należy przewinąć lub przejrzeć w celu znalezienia pożądanego kontaktu. Ponadto, gadżet katalogu posiada opcję przeszukiwania, która umożliwia przeszukiwanie i wyświetlanie wyników ze wszystkich katalogów.

Aby przeszukiwać katalog osobisty i katalog systemowy:

1.Rozpocznij wpisywanie żądanej nazwy lub numeru w polu tekstowym znajdującym się w lewym górnym rogu okna katalogu.

2.Kontakty, które nadal będą wyświetlane w katalogu, to kontakty odpowiadające wyszukiwanej nazwie lub numerowi.

W przypadku dużej liczby trafień możesz użyć ikon pages w lewej dolnej części, aby przemieszczać się między stronami.

Możesz również dodać więcej szczegółów do wyszukiwanego terminu, aby poprawić trafność wyszukiwania i zredukować liczbę wyświetlanych kontaktów.

Aby przeszukiwać katalog zewnętrzny:

1.Wprowadź nazwę lub numer w polu tekstowym u dołu okna i kliknij przycisk Idź.

2.Aplikacja one-X Portal wyśle żądanie wyszukiwania do zdalnego katalogu, a następnie wyświetli wyniki.

Aby przeszukać wszystkie katalogi

1.Kliknij kartę icon search all Przeszukaj wszystko.

2.Wprowadź nazwę lub numer wyszukiwania w polu wyszukiwania w górnej części, a następnie kliknij przycisk Szukaj.
directory search results

Aby wyświetlić członków grupy przechwytującej:

Katalog systemowy może być używany do wyświetlania członków grupy przechwytującej i ich statusów. Zobacz Wyświetlanie członków grupy przechwytującej.