Możesz przeszukiwać rozmowy prowadzone za pomocą wiadomości błyskawicznych z innymi kontaktami.

Aby przeszukiwać konwersacje prowadzone za pomocą wiadomości błyskawicznych:

1.W gadżecie logsHead Historia konwersacji na karcie Strona główna wybierz kartę Wiadomości błyskawiczne.
instant_message_search

2.Wprowadź kryteria, według których chcesz wyszukiwać informacje. Każde z pól jest opcjonalne.

Pole

Opis

Uczestnik

Wpisz nazwę kontaktu w oknie konwersacji.

Słowa kluczowe

Wpisz słowa kluczowe w oknie konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych.

Uruchamianie

Wybierz datę początkową dla konwersacji do wyświetlenia. Jeśli nie wybierzesz daty, wyświetlone zostaną konwersacje, począwszy od najstarszej konwersacji zachowanej w systemie.

Data końcowa

Wybierz datę końcową dla konwersacji do wyświetlenia. Jeśli nie wybierzesz daty, wyświetlone zostaną konwersacje aż do najnowszej konwersacji zachowanej w systemie.

3.Kliknij polecenie Szukaj. Wyświetlona zostanie lista wszystkich konwersacji na podstawie kryteriów wyszukiwania. Jeśli nie zostaną wyświetlone żadne wyniki wyszukiwania, kliknij opcję Wróć, aby zmienić jego kryteria.

4.Kliknij konwersację, którą chcesz otworzyć. Zostanie otwarta konwersacja.