Wszystkie informacje przesyłane i odbierane pomiędzy one-X Portal a Avaya IP Office Plug-in są szyfrowane za pomocą konkretnych portów. Sprawia to, że połączenie jest bezpieczniejsze. Numer portu serwera opartego na systemie one-X Portal Windows wynosi 8443, a serwera opartego na systemie Linux – 9443.

Możesz skonfigurować system do używania trybu szyfrowania. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji Połączenie. Uwaga: Wiadomości błyskawiczne nie są szyfrowane w systemie.