System umożliwia zmianę hasła. Jest to hasło, za pomocą którego logujesz się do programu one-X Portal i innych aplikacji IP Office. Pamiętaj, że hasło to jest inne od kodu dostępu do poczty głosowej czy kodu logowania do telefonu.

Hasło można również zmienić bez logowania się do aplikacji one-X Portal. Aby to zrobić, kliknij opcję Zmień hasło wyświetlaną u dołu menu logowania.

Aby zmienić hasło:

1. Na karcie Konfiguruj wybierz opcję Zabezpieczenia.
change_password

2. Wpisz bieżące hasło w polu Bieżące hasło.

3. Wpisz nowe hasło w polach Nowe hasłoPotwierdź nowe hasło. Pamiętaj o zasadach tworzenia hasła. Zasady te są ustalane przez administratora systemu poprzez system telefoniczny.

4. Kliknij przycisk Potwierdź. Jeśli hasło nie jest zgodne z kryteriami złożoności hasła, one-X Portal wyświetli monit o podjęcie ponownej próby.

5.Po zmianie hasła system wyświetli monit o ponowne zalogowanie się.