Twój aktualny profil aktywny wyświetlany jest na pasku stanu w prawym górnym rogu ekranu aplikacji one-X Portal.

Aby wybrać bieżący profil:

1.Na karcie Konfiguracja wybierz opcję Profile. Wyświetlona zostanie lista dostępnych profili.

2.Wybierz z listy profil, którego ma używać telefon.

Uwaga: Po wybraniu lub edycji aktywnego profilu występuje niewielkie opóźnienie — ustawienia profilu są zachowywane w systemie telefonicznym. Pomarańczowe tło wskazuje, że zmiany profilu nie zostały w pełni zachowane przez system telefoniczny. Zielone tło wskazuje, że zmiany aktywnego profilu zostały w pełni zachowane.