Możesz wysłać wiadomość błyskawiczną do wszystkich kontaktów systemowych.

Aby rozesłać wiadomość błyskawiczną:

1. Kliknij kartę Wiadomości błyskawiczne. Wyświetlone zostanie okno konwersacji z listą wszystkich kontaktów do wiadomości błyskawicznych.

2. Wybierz opcję każdy.

3. W oknie wiadomości wpisz treść wiadomości.

4. Naciśnij klawisz Enter , aby wysłać wiadomość błyskawiczną.