Możesz wysłać wiadomość błyskawiczną do kontaktu za pomocą Avaya IP Office Plug-in. Jeśli otrzymasz nową wiadomość błyskawiczną podczas konwersacji z danym kontaktem. Nazwa nowego kontaktu zacznie migać na liście kontaktów do wiadomości błyskawicznych.

Aby wysłać wiadomość błyskawiczną:

1. Kliknij kartę Kontakty. Wyświetlona zostanie lista wszystkich kontaktów.

2. Wskaż kontakt kursorem myszy.

3. Kliknij opcję OLinstantmessage Wiadomości błyskawiczne. Wyświetlone zostanie okno konwersacji.

4. W oknie wiadomości wpisz treść wiadomości.

5. Naciśnij klawisz Enter , aby wysłać wiadomość błyskawiczną.