Aby określić szczegóły połączenia dla Avaya IP Office Plug-in:

1.W prawym górnym rogu okna wtyczki kliknij plugin_set. Kliknij opcję Ustawienia.

2.W panelu nawigacyjnym wybierz opcję Połączenie.
plug_in_settings_connection

3.W sekcji Informacje o serwerze:

a.W polu Serwer aplikacji wpisz adres IP aplikacji one-X Portal , z którym chcesz się łączyć.

b.Wpisz port serwera dla one-X Portal w polu Port serwera. Domyślny port serwera to 8080.

c.W przypadku zaznaczenia pola wyboru Użyj bezpiecznej komunikacji ustaw numer portu serwera w trybie bezpiecznym. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji Bezpieczna komunikacja. Numer portu serwera opartego na systemie one-X Portal Windows wynosi 8443, a serwera opartego na systemie Linux – 9443.

4.Kliknij przycisk OK.