Możesz ustawić wiadomość o statusie za pomocą Avaya IP Office Plug-in.

Aby ustawić status wiadomości:

1. Wskaż kursorem myszy etykietę Wpisz status. Zostanie wyświetlona opcja Kliknij, aby ustawić wiadomość o statusie.

2. Kliknij etykietę Wpisz status.

3. W polu tekstowym wpisz wiadomość o statusie.

4. Naciśnij klawisz Enter lub Esc. Wiadomość o statusie zostanie wyświetlona pod nazwą użytkownika i statusem obecności.