W oknie wyświetlane są przyszłe zaplanowane konferencje, jednak system umożliwia wyświetlenie również konferencji, które odbyły się w ciągu ostatnich 15 dni. Domyślnie wyświetlane są tylko przyszłe konferencje, tzn. zaznaczone jest pole Nowe.

Aby wyświetlić/ukryć odbyte konferencje:

1.Z poziomu Widoku spotkań kliknij pole wyboru określające te konferencje, które chcesz wyświetlić.

Nowe
Wyświetlone zostaną przyszłe zaplanowane konferencje.

Odbyte
Zostaną wyświetlone konferencje, które odbyły się w przeszłości. Domyślnie system przechowuje szczegóły konferencji, które odbyły się w ciągu ostatnich 15 dni (wartość ustawiana przez administratora systemu).

Wszystkie
Wyświetlone zostaną zarówno przyszłe konferencje, jak i przeszłe.